Lektoři

Mgr. Kamila Neumannová

jógu praktikuje přes 30 let, vyučuje 27 let. V roce 1999 založila s manželem Petrem Dům jógy v Hlavici, který společně provozují dodnes. Kamila více než 15 let studovala Iyengar jógu. Kromě několika stupňů učitelského studia absolvovala i dva studijní pobyty této školy jógy v Indii. Iyengar jógu později začala kombinovat se znalostmi různých typů pohybových terapií, zvláště Spiraldynamik®, absolvovala mnoho kurzů do úrovně Intermediate (2006 – 2018) a také tříletou školu Jógové terapie na FTVS UK (2014 – 2017). V letech 2012/2013 absolvovala kurz Jógové terapie, filozofie a etiky na FF UK s Dr. Rudolfem Skarnitzlem a dalšími lektory. Od roku 2008 vyučuje spolu s MUDr. Marcelou Mikešovou a PhDr. Jitkou Malou učitele jógy v programu „Jóga v širších souvislostech“ a Spirální jógová terapie zaměřeném na zdravotní aspekty jógy a jógovou terapii.

Její styl výuky není zacílen jen na posturální jógu a jógovou terapii fyzického těla, ale i na prohloubení uvědomění, pozornosti a zklidnění mysli. Do výuky stále více zapojuje zkušenosti a znalosti jógové filozofie a různých meditačních směrů, zejména buddhismu.

MUDr. Marcela Mikešová
jógu praktikuje již více než 35 let, vyučuje již 25 let, kromě základního vzdělání cvičitele jógy absolvovala i tříleté studium jógy I. třídy na FTVS UK.
Více než 15 let studovala Iyengar jógu. Kromě několika stupňů učitelského studia absolvovala i studijní pobyt v Iyengarově institutu v indické Púně. Iyengar jógu později začala kombinovat se znalostmi různých typů pohybových terapií, zvláště Spiraldynamik®, absolvovala mnoho kurzů do úrovně Intermediate (2006 – 2018)  a v letech 2012/2013 také kurz Jógové terapie, filozofie a etiky na FF UK s Dr. Rudolfem Skarnitzlem a dalšími lektory. Od roku 2008 vyučuje spolu s Mgr. Kamilou Neumannovou a PhDr. Jitkou Malou učitele jógy v programu „Jóga v širších souvislostech“ a Spirální jógová terapie zaměřeném na zdravotní aspekty jógy a jógovou terapii.

Marcela při výuce jógy využívá letité zkušenosti z praxe buddhistické meditace vipassana i jiných meditačních škol a meditaci také vyučuje na jógových kurzech. Do výuky stále častěji zapojuje i znalosti jógové filozofie. 

PhDr. Jitka Malá, Ph.D.

fyziotererapeutka a lektorka jógy, absolventka studijního programu Jóga v širších souvislostech v Hlavici. Jógu praktikuje přes 20 let. Díky své profesi propojuje znalosti pohybové kineziologie s jógou a přistupuje k józe jako k jedné z terapeutických možností. Vede jak skupinové lekce, tak i individuální formu cvičení (více jógová terapie). Do jógy zapojuje poznatky vývojové kineziologie a práci s hlubokým stabilizačním systémem. Je studentkou doc. Véleho a pedagogem na FTVS UK, katedře fyzioterapie. Učí také ve škole Jógové terapie na FTVS UK a zabývá se tradiční čínskou medicínou. Vede fyzioterapeutickou kliniku Rehamil v Milovicích a Lysé nad Labem, kde při práci s pacienty využívá jak fyzioterapii, tak i jógová cvičení, jógovou terapii a tradiční čínskou medicínu.

Mgr. Mlada Kůrková

jógu praktikuje již více než 35 let, začala s klasickou jógou, v 90.letech se setkala s Iyengar jógou, kterou řadu let studovala. Mlada dlouhodobě pracuje zároveň jako masérka, její přístup je ovlivněný touto profesí, v rámci možností individuálnější, spíše tvůrčí než ortodoxní. V posledních letech stále více využívá i jiné systémy,  které kladou důraz na celostní přístup k člověku (Spiraldynamik, Port de bras, Pilátes a další). „Iyengar jóga je velice pravdivé setkání sama se sebou – toto krédo jsem poprvé slyšela od jednoho ze svých učitelů, Leszka Mioduchowského. Dnes vím, že cesta Iyengar jógy není lehká a skýtá nesčetné nástrahy pro tělo i duši, ale snažím se i s pomocí svých žáků pracovat, hledat a objevovat.“

Karel Luft

jógu praktikuje od roku 2001. Má cvičitelské kurzy Cvičitel jógy III. třídy absolvovaný ve Škole jógy pro každý den v Plzni (2007), Cvičitel jógy II. třídy zaměřený na rodinnou jógu absolvovaný u České asociace dětské jógy v Praze (2015), Cvičitel rodičů dětí a předškolních dětí III. třídy (2012) a II. třídy (2013) absolvovaný v Sokole Praha – Tyršův dům. V Plzni vede cvičení jógy pro děti, do kterého zařazuje ásany, dechová cvičení, relaxační cvičení, psychomotorická cvičení a nesoutěživé hry. V Hlavici vede děti na letní Dovolené nejen s jógou od roku 2016.

Tereza Luftová

Jóga mě provází od dětství. Už v batolecích letech jsem jezdila na kurzy jógy s rodiči. Od 7 let jsem chodila na kurzy dětské jógy a plynule jsem přešla na kurzy pro adolescenty. Nyní chodím na kurz jógy pro dospělé. Velmi mě baví práce s dětmi, vymýšlet si hry pro děti a stopovačky. Baví mě také divadlo, takže ráda využívám prvky dramatické výchovy při práci s dětmi. Od září 2022 vedu společně s taťkou kurzy dětské jógy.


Bc. Kristýna Neumannová

O jógu se zajímám už od malička. Vyrůstala jsem v Domě Jógy v Hlavici a se svojí maminkou jsem jógu cvičila od dětských let. Často jsem pobývala v jógovém sále, když u nás probíhaly různé jógové kurzy, toto prostředí mne lákalo a zajímalo už jako malou holčičku. Pravidelně jsem se józe začala věnovat ve svých 11 letech, kdy jsem začala navštěvovat máminy kurzy. S mámou jsme si často společně cvičily i doma. Od roku 2015 vedu jógu pro náctileté na pobytových akcích v Hlavici. Během studia na gymnáziu jsem vedla pravidelný kurz pro náctileté v Liberci. Následně jsem absolvovala kurz „Jóga v širších souvislostech“ a v roce 2019 získala kvalifikaci Instruktor jógy . Nyní studuji v Praze na vysoké škole. Ve svém volném čase ráda navštěvuji jógové semináře různých lektorů a snažím se dále vzdělávat a čerpat inspiraci. V posledních letech společně s mamkou tlumočíme kurz Evy Hager Forstenlechner Spiraldynamik ® a jóga. Tento přístup mě stále více zajímá a mou jógovou praxi více a více obohacuje a prohlubuje.Při cvičení se zaměřuji na správné provedení poloh pro jejich hlubší a intenzivnější účinek a také, aby neubližovaly. Cvičím mírně dynamičtěji, hodiny jsou pestré, ásany propojené pohybem s kratšími výdržemi, hlavně, aby nás to bavilo :).

Hana Volfová

Vystudovala jsem pedagogickou školu, obor učitelství v mateřské škole a obor vychovatelství. Pracovala jsem jako učitelka v mateřské škole, vychovatelka v domově mládeže, pedagogická pracovnice tělesné výchovy v krajském domě dětí a mládeže a cvičitelka předškolních dětí. Jsem Cvičitel předškolních dětí a rodičů s dětmi 1.třídy, Cvičitel jógy 2.třídy.
Od svých 15 let vedu různé formy cvičení pro děti, cvičení pro rodiče s dětmi, dětskou jógu a cvičení pro kolektivy tříd mateřských škol. Mám dlouholeté zkušenosti s přípravou a vedením dětských táborů a sportovních akcí pro děti.
Přes 20 let lektoruji pohybové semináře pro pedagogické pracovníky dětí předškolního a mladšího školního věku po celé republice.
Své celoživotní zkušenosti z cvičení a práce s dětmi dětí jsem zúročila při vydání svých knih a brožur, které jsou určeny pro mé následovníky:   VOLFOVA-PUBLIKACE

MgA. Ivana Vostárková
Absolventka KALD DAMU, loutkoherečka, herečka, pedagožka. Společně s divadelní praxí (spolupráce s režiséry Makonjem, Krobotem, Schormem, Krobem) se postupně zaměřuje na výzkum různých hlasových technik souvisejících nejen s uměleckou činností. Od r. 1995 působí jako hlasová pedagožka na DAMU (KVD, KATAP), na KP vyučuje psychologii a kulturu sociální komunikace, externě vyučuje i na FAMU. Jako lektorka vede semináře zaměřené na práci s hlasem jak pro hlasové profesionály (divadelníky, zpěváky, moderátory), tak pro pedagogy, právníky, manažery, psychology, muzikoterapeuty a další profese (např. příprava Jana Švejnara v průběhu prezidentské kampaně). V České televizi působila jako hlasová a mluvní pedagožka. Věnuje se individuálnímu vedení zpěváků (Aneta Langerová, Lenka Dusilová, David Koller, Jan Budař a jiní). Její práce se zaměřuje také na oblast terapeutickou, věnuje se hlasové analýze a psychosomatickým souvislostem.

Martina Tina Wellnerová

Lektorka jógy, vlastní jógovou praxí se zabývá od roku 1984, vyučuje přes 10 let. Absolventka kurzu jógové terapie, filosofie a etiky na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a tříletého studia na FTVS UK se zaměřením na Jógu a jógovou terapii. Organizuje přednáškové cykly pro Českou akademii jógy s našimi předními badateli a odborníky v oblasti filosofie, religionistiky, psychologie či čtení sanskrtských textů s Ing. L. Ondračkou. Absolvovala kurzy v CKP Dobřichovice a Sámova např. Dech a postura s PhDr. Jiřím Čumpelíkem, Hluboký stabilizační systém, O hypermobilitě, O nohách s Mgr. Markem Králem. Propojuje jógu s prvky jógové terapie, vývojové kineziologie, hlubokým stabilizačním systémem, prací s fasciemi a vlastní praxí. Specializuje se na práci s hypermobilitou a pánevním dnem. Zajímá se o bylinkaření, permakulturu, čínskou medicínu, tanec.