Lektoři

Mgr. Kamila Neumannová

jógu praktikuje mnoho let a již 30 let také vyučuje. V roce 1999 založila s manželem Petrem Dům Jógy v Hlavici, který společně provozují dodnes. Kamila více než 15 let studovala Iyengar jógu. Kromě několika stupňů učitelského studia absolvovala i dva studijní pobyty této školy jógy v Indii. Iyengar jógu později začala kombinovat se znalostmi různých typů pohybových terapií. Absolvovala několik kurzů systému Spiraldynamik®  (2006 – 2018) a také tříletou školu Jógové terapie na FTVS UK (2014 – 2017). V letech 2012/2013 absolvovala kurz Jógové terapie, filozofie a etiky na FF UK s Dr. Rudolfem Skarnitzlem a dalšími lektory. Od roku 2008 vyučuje spolu s MUDr. Marcelou Mikešovou a PhDr. Jitkou Malou učitele jógy v programu „Jóga v širších souvislostech“ a Spirální jógová terapie zaměřeném na zdravotní aspekty jógy a jógovou terapii.

Její styl výuky není zacílen jen na posturální jógu a jógovou terapii fyzického těla, ale i na prohloubení uvědomění, pozornosti a zklidnění mysli. Do výuky stále více zapojuje zkušenosti a znalosti jógové filozofie a různých meditačních směrů, zejména buddhismu.

MUDr. Marcela Mikešová
jógu praktikuje již více než 35 let, vyučuje již 27 let, kromě základního vzdělání cvičitele jógy absolvovala i tříleté studium jógy I. třídy na FTVS UK.
Více než 15 let studovala Iyengar jógu. Kromě několika stupňů učitelského studia absolvovala i studijní pobyt v Iyengarově institutu v indické Púně. Iyengar jógu později začala kombinovat se znalostmi různých typů pohybových terapií. Absolvovala několik kurzů systému Spiraldynamik®  (2006 – 2018) a v letech 2012/2013 také kurz Jógové terapie, filozofie a etiky na FF UK s Dr. Rudolfem Skarnitzlem a dalšími lektory. Od roku 2008 vyučuje spolu s Mgr. Kamilou Neumannovou a PhDr. Jitkou Malou učitele jógy v programu „Jóga v širších souvislostech“ a Spirální jógová terapie zaměřeném na zdravotní aspekty jógy a jógovou terapii.

Marcela při výuce jógy využívá letité zkušenosti z praxe buddhistické meditace vipassana i jiných meditačních škol a meditaci také vyučuje na jógových kurzech. Do výuky stále častěji zapojuje i znalosti jógové filozofie. 

PhDr. Jitka Malá, Ph.D.

fyziotererapeutka a lektorka jógy, absolventka studijního programu Jóga v širších souvislostech v Hlavici. Jógu praktikuje přes 20 let. Díky své profesi propojuje znalosti pohybové kineziologie s jógou a přistupuje k józe jako k jedné z terapeutických možností. Vede jak skupinové lekce, tak i individuální formu cvičení (více jógová terapie). Do jógy zapojuje poznatky vývojové kineziologie a práci s hlubokým stabilizačním systémem. Je studentkou doc. Véleho a pedagogem na FTVS UK, katedře fyzioterapie. Učí také ve škole Jógové terapie na FTVS UK a zabývá se tradiční čínskou medicínou. Vede fyzioterapeutickou kliniku Rehamil v Milovicích a Lysé nad Labem, kde při práci s pacienty využívá jak fyzioterapii, tak i jógová cvičení, jógovou terapii a tradiční čínskou medicínu.

Mgr. Mlada Kůrková

jógu praktikuje již více než 35 let, začala s klasickou jógou, v 90.letech se setkala s Iyengar jógou, kterou řadu let studovala. Mlada dlouhodobě pracuje zároveň jako masérka, její přístup je ovlivněný touto profesí, v rámci možností individuálnější, spíše tvůrčí než ortodoxní. V posledních letech stále více využívá i jiné systémy,  které kladou důraz na celostní přístup k člověku (Spiraldynamik, Port de bras, Pilátes a další). „Iyengar jóga je velice pravdivé setkání sama se sebou – toto krédo jsem poprvé slyšela od jednoho ze svých učitelů, Leszka Mioduchowského. Dnes vím, že cesta Iyengar jógy není lehká a skýtá nesčetné nástrahy pro tělo i duši, ale snažím se i s pomocí svých žáků pracovat, hledat a objevovat.“

Karel Luft

jógu praktikuje od roku 2001. Má cvičitelské kurzy Cvičitel jógy III. třídy absolvovaný ve Škole jógy pro každý den v Plzni (2007), Cvičitel jógy II. třídy zaměřený na rodinnou jógu absolvovaný u České asociace dětské jógy v Praze (2015), Cvičitel rodičů dětí a předškolních dětí III. třídy (2012) a II. třídy (2013) absolvovaný v Sokole Praha – Tyršův dům. V Plzni vede cvičení jógy pro děti, do kterého zařazuje ásany, dechová cvičení, relaxační cvičení, psychomotorická cvičení a nesoutěživé hry. V Hlavici vede děti na letní Dovolené nejen s jógou od roku 2016.

Tereza Luftová

Jóga mě provází od dětství. Už v batolecích letech jsem jezdila na kurzy jógy s rodiči. Od 7 let jsem chodila na kurzy dětské jógy a plynule jsem přešla na kurzy pro adolescenty. Nyní chodím na kurz jógy pro dospělé. Velmi mě baví práce s dětmi, vymýšlet si hry pro děti a stopovačky. Baví mě také divadlo, takže ráda využívám prvky dramatické výchovy při práci s dětmi. Od září 2022 vedu společně s taťkou kurzy dětské jógy.


Mgr. Kristýna Neumannová

O jógu se zajímám už od malička. Vyrůstala jsem v Domě Jógy v Hlavici a se svojí maminkou jsem jógu cvičila od dětských let. Často jsem pobývala v jógovém sále, když u nás probíhaly různé jógové kurzy, toto prostředí mě lákalo a zajímalo už jako malou holčičku. Pravidelně jsem se józe začala věnovat ve svých 11 letech, kdy jsem začala navštěvovat máminy kurzy. S mámou jsme si často společně cvičily i doma.

Od roku 2015 vedu jógu pro náctileté na pobytových akcích v Hlavici. Během studia na gymnáziu jsem vedla pravidelný kurz pro náctileté v Liberci. Následně jsem absolvovala kurz „Jóga v širších souvislostech“ a v roce 2019 získala kvalifikaci Instruktor jógy . Kvůli studiu na Vysoké škole jsem se přestěhovala do Prahy a začala vest své jógové lekce tady.

Ve svém volném čase ráda navštěvuji jógové semináře různých lektorů a snažím se dále vzdělávat a čerpat inspiraci. V posledních letech společně s mamkou tlumočíme kurz Evy Hager-Forstenlechner Spiraldynamik ® a jóga. Tento přístup mě stále více zajímá a mou jógovou i cvičitelskou praxi více a více obohacuje a prohlubuje.

Při cvičení se zaměřuji na správné provedení poloh pro jejich hlubší a intenzivnější účinek. Anatomicky správné cvičení může pak pomoci s mnohými zdravotními obtížemi. Každou hodinu se zaměřuji na jedno téma, díky tomu jsou hodiny pestré. Ásany někdy propojuji pohybem, jindy dávám větší důraz na detailnost provedení a výdrž v pozici.

 

Mgr. Ondřej Wanke

Fyzioterapeut a lektor jógy. Jógu praktikuje přes 10 let, od roku 2015 vede skupinové lekce jógy v Čelákovicích. Díky józe se také dostal k oboru fyzioterapie, kterou vystudoval na  2. lékařské fakultě UK pod vedením prof. Pavla Koláře. Své znalosti dále prohlubuje doktorským studiem, kde se věnuje problematice plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie. Učí studenty fyzioterapie na 2. lékařské fakultě. Společně s Dr. Jitkou Malou se podílí na postgraduálním vzdělávání fyzioterapeutů. Taktéž přednáší pro lékaře. Kromě tématu dýchání se věnuje práci s vnitřními orgány (viscerální manipulace) a kraniosakrální osteopatii. Své odborné znalosti principů fungování lidského těla vnáší také do skupinových lekcí jógy.

Martina Tina Wellnerová

Lektorka jógy, vlastní jógovou praxí se zabývá od roku 1984, vyučuje přes 10 let. Absolventka kurzu jógové terapie, filosofie a etiky na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a tříletého studia na FTVS UK se zaměřením na Jógu a jógovou terapii. Organizuje přednáškové cykly pro Českou akademii jógy s našimi předními badateli a odborníky v oblasti filosofie, religionistiky, psychologie či čtení sanskrtských textů s Ing. L. Ondračkou. Absolvovala kurzy v CKP Dobřichovice a Sámova např. Dech a postura s PhDr. Jiřím Čumpelíkem, Hluboký stabilizační systém, O hypermobilitě, O nohách s Mgr. Markem Králem. Propojuje jógu s prvky jógové terapie, vývojové kineziologie, hlubokým stabilizačním systémem, prací s fasciemi a vlastní praxí. Specializuje se na práci s hypermobilitou a pánevním dnem. Zajímá se o bylinkaření, permakulturu, čínskou medicínu, tanec.