Vzdělávací kurzy pro cvičitele jógy

Jóga v širších souvislostech

Kurz k získání kvalifikace „INSTRUKTOR JÓGY“ SE ZAMĚŘENÍM NA ZDRAVOTNÍ ASPEKTY JÓGY, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Získání této kvalifikace umožňuje získat živnostenský list opravňující samostatně vyučovat jógu.

Podrobnější informace o kurzu a o lektorech

Spirální jógová terapie

Pokračovací kurz pro absolventy základního kurzu Jóga v širších souvislostech.

Na podzim 2021 jsme po ročním odkladu kvůli pandemii Covid 19 dokončili druhý běh tohoto kurzu. Další plánujeme po dokončení 2 běhů základního kurzu Jóga v širších souvislostech. 

Pozvánka (původní)

Podrobnější informace o kurzu

Lektoři