Vzdělávací kurzy pro cvičitele jógy

Jóga v širších souvislostech

Kurz k získání kvalifikace „INSTRUKTOR JÓGY SE ZAMĚŘENÍM NA ZDRAVOTNÍ ASPEKTY JÓGY“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Získání této kvalifikace umožňuje získat živnostenský list opravňující samostatně vyučovat jógu.

Podrobnější informace o kurzu a o lektorech

 

Spirální jógová terapie

Pokračovací kurz pro absolventy základního kurzu Jóga v širších souvislostech.

Vzhledem k pandemii Covid 19 je začátek kurzu přeložen na 24. – 28. 9. 2021.

Pozvánka (původní)

Podrobnější informace o kurzu

Lektoři