Vzdělávací kurzy pro cvičitele jógy

Jóga v širších souvislostech

Kurz k získání kvalifikace „INSTRUKTOR JÓGY“ se zaměřením na zdravotní aspekty jógy akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Získání této kvalifikace umožňuje získat živnostenský list opravňující samostatně vyučovat jógu.

Podrobnější informace o kurzu a o lektorech

Spirální jógová terapie

Pokračovací kurz pro absolventy základního kurzu Jóga v širších souvislostech.

Další kurz budeme otevírat na podzim 2024. 

Podrobnější informace o kurzu

Lektoři