Spirální jógová terapie

Pokračovací kurz pro lektory jógy po absolvování základního kurzu Jóga v širších souvislostech,
celkem 4 prodloužené víkendy (většinou čtvrtek až neděle):

Kurz je zaměřen na prohloubení teoretických i praktických znalostí, rozpoznání špatných pohybových vzorců a návyků a navedení správného pohybu, držení těla a správného dýchání v jógových polohách.

  • Probereme také nejčastější zdravotní potíže, zejména pohybového aparátu, a možnosti jejich ovlivnění jógou.
  • Věnovat se budeme i dalším tématům specializované jógy a jógové terapie jako je jóga v menopauze, cvičení pánevního dna, cvičení při hypermobilitě, skolióze, dechových obtížích a další rozvíjející témata.
  • Více prostoru bude také věnováno terapeutickému využití pránájámy a meditací.

Informace o lektorech (viz Jóga v širších souvislostech)

 

Termíny a témata jednotlivých seminářů:

1. 26. – 29.9. 2024
téma: Úvod, trup a hlava 1

2. 21. – 24.11. 2024
téma: Trup a hlava 2

3. 23. – 26.1. 2025 – pozor změna oproti původnímu plánu!
téma: Dolní končetina

4. 20. – 23.3. 2025
téma: Horní končetina

Přihlásit se je možné jen na celý cyklus všech čtyř seminářů.

Cena celého kurzu je 32 000 Kč (zahrnuje kurzovné, pronájem sálu, zapůjčení pomůcek, ubytování a stravu)

Přihášení a platba:   Přihlášky nejpozději do 31.5. 2024 s uhrazením alespoň 50% z ceny kurzu.
Pořadí přihlášek dle termínu úhrady.
2. část platby nejpozději do 31.8. 2024

č.ú.: 1259345002/5500  VS: 3924

Přihlásit