JŠS podrobně a lektoři

INFORMACE o kurzu „Jóga v širších souvislostech“ a o lektorech obecně

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutím ze dne 21. 9. 2017, č. j. 078/2017-50.

Jedná se o ucelený, více než roční kurz, sérii tematických seminářů (prodloužené víkendy v délce 3 – 4 dny). Vzdělávací kurz je zaměřený na prohloubení a získání nových dovedností a znalostí jógy s ohledem na zdravotní aspekty jógy. Jeho cílem je zdravotně nezávadné cvičení; zejména ásan (jógových poloh) a pránájámy (dechových cvičení). Během kurzu systematicky probereme problematiku jednotlivých funkčních celků lidského těla a jejich využití v jógových polohách, při vedení správného pohybu a pránájámě.

Praxe ásan bude vedena v systému SPIRÁLNÍ JÓGY, která kombinuje tradiční jógové techniky školy B. K. S. Iyengara s moderními poznatky trojrozměrného spirálního pohybu a principy myofasciálních linií, tj. jóga rozšířená o znalosti správného postavení a práce jednotlivých částí a koordinačních celků lidského těla a jejich vzájemného propojení. Správné provádění poloh pozitivně ovlivňuje nejen tělo, ale i naši mysl. V rámci kurzu budou prakticky probírány základní techniky pránájámy dle Iyengara.

Kromě praxe hathajógy se budou probírat i teoretické a praktické otázky, jako je souslednost poloh během cvičební lekce, důležité aspekty jógové hodiny, indikace a kontraindikace při nejběžnějších civilizačních potížích, cvičení během menstruace, v těhotenství a po porodu, cvičení pro děti a seniory, názvosloví a sanskrtské názvy poloh, relaxační, koncentrační a meditační techniky apod. Formou samostudia a společné diskuse budou rozebírána základní témata filozofie jógy.

Lektorky jógy

MUDr. Marcela Mikešová, Mgr. Kamila Neumannová (učitelky Spirální jógy)

MUDr. Marcela Mikešová, *1963: praxe jógy od roku 1985, vyučuje již 25 let, absolventka tříletého studia jógy I. třídy na FTVS UK.

Mgr. Kamila Neumannová, *1971: praxe jógy od roku 1990, vyučuje již 27 let, zakladatelka Domu Jógy v Hlavici, absolventka tříletého studia Jógové terapie na FTVS UK.

Obě lektorky více než 15 let studovaly Iyengar jógu, kromě několika stupňů učitelského studia absolvovaly i studijní pobyt v Iyengarově institutu v indické Púně a pravidelně se dále vzdělávají u významných evropských i světových učitelů jógy. Iyengar jógu později začaly kombinovat se znalostmi různých typů pohybových terapií, zvláště Spiraldynamik® (absolvovaly certifikovaný kurz v letech 2006/2007, dále se pravidelně vzdělávají na dalších kurzech, v roce 2018 dokončily úroveň Intermediate). V letech 2012/2013 absolvovaly kurz Jógové terapie, filozofie a etiky na FF UK s Dr. Rudolfem Skarnitzlem a dalšími lektory. Od roku 2008 vyučují učitele jógy v programu „Jóga v širších souvislostech“, zaměřeném na zdravotní aspekty jógy a jógovou terapii. Jejich styl výuky není zaměřen jen na posturální jógu a jógovou terapii, ale stále více zapojují i zkušenosti a znalosti jógové filozofie a různých meditačních směrů, zejména buddhismu.

Spirální jóga

je založená na přesném a správném provádění poloh a pohybů. Proto je další lektorkou kurzu PhDr. Jitka Malá, Ph.D., fyzioterapeutka a odborná asistentka na katedře fyzioterapie FTVS UK. Jitka Malá je také lektorkou jógy a absolventkou studijního programu Jóga v širších souvislostech. Jógu praktikuje cca 20 let. Vyučuje také ve škole Jógové terapie na FTVS UK a zabývá se tradiční čínskou medicínou. Vede fyzioterapeutické kliniky Rehamil v Milovicích a Lysé nad Labem, kde při práci s pacienty využívá jak fyzioterapii, tak i jógová cvičení, jógovou terapii a tradiční čínskou medicínu. Absolvovala tříleté studium jógy I. třídy na FTVS UK.

Jitka Malá rozpracuje anatomické principy a anatomicky správné vedení pohybu a vše propojí z hlediska kineziologie pohybu – systému myofasciálních linií v těle (funkční svalové řetězce), které úzce souvisí s průběhem energetických drah. Uplatňování těchto poznatků ovlivňuje práci v jógových polohách, vyrovnává svalový tonus a vylepšuje symetrické držení těla.

Oblíbený kurz pro cvičitele jógy

Vzdělávací kurz JŠS je určen nejen pro učitele jógy a ty, kteří chtějí v budoucnu vést cvičení jógy, ale i pro zájemce z řad pokročilejších cvičenců, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti a obohatit svou vlastní praxi jógy. Předpokladem pro účast na kurzu je minimálně jeden rok pravidelného cvičení jógy.

U účastníků se během kurzu bude předpokládat pravidelná domácí praxe ásan a pránájámy a aktivní přístup ke studiu.

Kurz bude zakončen zkouškou. Po úspěšném absolvování zkoušky účastníci obdrží osvědčení o získání kvalifikace Instruktor jógy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy, jež umožňuje získat živnostenské oprávnění pro samostatnou výuku jógy.

Skladba a rozsah kurzu

Kurz se skládá z celkem 220 vyučovacích hodin, rozdělených do dvou pětidenních a pěti čtyřdenních seminářů + závěrečné zkoušky.

Předběžné termíny a témata jednotlivých seminářů pro nový, IX. běh kurzu:

1. 20. – 24. 1. 2022 (čt-po)    – Úvod, pánev a její vliv na páteř a klouby
2. 17. – 21. 3. 2022 (čt-po)     – Postavení hlavy a napřímení celé páteře
3. 5. – 8. 5. 2022 (čt-ne)         – Postavení hrudníku, propojení páteře, pánve a hlavy
4. 23. – 26. 6. 2022 (čt-ne)    – Kyčelní kloub
5. 22. – 25. 9. 2022 (čt-ne)    – Dolní končetina a chodidlo
6. 17. – 20. 11. 2022 (čt-ne)   – Ramenní pletenec
7. 19. – 22.1. 2023 (čt-ne)        – Celá paže, loket a ruka, opakování
8. 24. – 25.3. 2023 (pá, so)     – Závěrečné zkoušky

Případná neúčast na některé z částí kurzu se bude řešit individuální dohodou.

Termíny jsou předběžné.