JŠS podrobně a lektoři

INFORMACE o kurzu „Jóga v širších souvislostech“ a o lektorech obecně

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (poslední akreditace ze dne 19.1. 2022, č. j. MSMT-30673/2021-4).

Jedná se o ucelený, více než roční kurz, sérii tematických seminářů (prodloužené víkendy v délce 4 dny). Vzdělávací kurz je zaměřený na prohloubení a získání nových dovedností a znalostí jógy s ohledem na zdravotní aspekty jógy. Jeho cílem je zdravotně nezávadné cvičení; zejména ásan (jógových poloh) a pránájámy (dechových cvičení). Během kurzu systematicky probereme problematiku jednotlivých funkčních celků lidského těla a jejich využití v jógových polohách, při vedení správného pohybu a pránájámě.

Praxe ásan bude vedena v systému SPIRÁLNÍ JÓGY, která kombinuje tradiční jógové techniky školy B. K. S. Iyengara s moderními poznatky trojrozměrného funkčního a anatomicky správného pohybu a principy myofasciálních linií, tj. jóga rozšířená o znalosti správného postavení a práce jednotlivých částí  lidského těla a jejich vzájemného propojení. Správné provádění poloh pozitivně ovlivňuje nejen tělo, ale i naši mysl. V rámci kurzu budou prakticky probírány základní techniky pránájámy dle Iyengara.

Kromě praxe hathajógy se budou probírat i teoretické a praktické otázky, jako je souslednost poloh během cvičební lekce, důležité aspekty jógové hodiny, indikace a kontraindikace při nejběžnějších civilizačních potížích, cvičení během menstruace, v těhotenství a po porodu, cvičení pro děti a seniory, názvosloví a sanskrtské názvy poloh, relaxační, koncentrační a meditační techniky apod. Formou samostudia a společné diskuse budou rozebírána základní témata filozofie jógy.

Lektorky jógy

MUDr. Marcela Mikešová, Mgr. Kamila Neumannová (učitelky Spirální jógy)

MUDr. Marcela Mikešová, *1963: praxe jógy od roku 1985, vyučuje již 27 let, absolventka tříletého studia jógy I. třídy na FTVS UK.

Mgr. Kamila Neumannová, *1971: praxe jógy od roku 1990, vyučuje již 29 let, zakladatelka Domu Jógy v Hlavici, absolventka tříletého studia Jógové terapie na FTVS UK.

Obě lektorky více než 15 let studovaly Iyengar jógu, kromě několika stupňů učitelského studia absolvovaly i studijní pobyt v Iyengarově institutu v indické Púně a pravidelně se dále vzdělávají u významných evropských i světových učitelů jógy. Iyengar jógu později začaly kombinovat se znalostmi různých typů pohybových terapií.

Absolvovaly několik kurzů systému Spiraldynamik® (základní certifikovaný kurz v letech 2006/2007 a několik dalších pokračovacích kurzů). Mnoho se naučily z několikaleté spolupráce s Lenkou Kazmarovou, hlavní lektorkou a propagátorkou Spiraldynamik® v ČR. V letech 2012/2013 absolvovaly kurz Jógové terapie, filozofie a etiky na FF UK s Dr. Rudolfem Skarnitzlem a dalšími lektory. Od roku 2008 vyučují učitele jógy v programu „Jóga v širších souvislostech“, zaměřeném na zdravotní aspekty jógy a jógovou terapii. Jejich styl výuky není zaměřen jen na posturální jógu a jógovou terapii, ale stále více zapojují i zkušenosti a znalosti jógové filozofie a různých meditačních směrů, zejména buddhismu.

Spirální jóga

je založená na přesném a správném provádění poloh a pohybů. Proto je další lektorkou kurzu PhDr. Jitka Malá, Ph.D., *1976: fyzioterapeutka a odborná asistentka na katedře fyzioterapie FTVS UK. Jitka Malá je také lektorkou jógy a absolventkou studijního programu Jóga v širších souvislostech. Jógu praktikuje více než 20 let. Vyučuje také ve škole Jógové terapie na FTVS UK a zabývá se tradiční čínskou medicínou. Vede fyzioterapeutické kliniky Rehamil v Milovicích a Lysé nad Labem, kde při práci s pacienty využívá jak fyzioterapii, tak i jógová cvičení, jógovou terapii a tradiční čínskou medicínu. Absolvovala tříleté studium jógy I. třídy na FTVS UK.

Jitka Malá rozpracuje anatomické principy a anatomicky správné vedení pohybu a vše propojí z hlediska kineziologie pohybu – systému myofasciálních linií v těle (funkční svalové řetězce), které úzce souvisí s průběhem energetických drah. Uplatňování těchto poznatků ovlivňuje práci v jógových polohách, vyrovnává svalový tonus a vylepšuje symetrické držení těla.

Oblíbený kurz pro cvičitele jógy

Vzdělávací kurz JŠS je určen nejen pro učitele jógy a ty, kteří chtějí v budoucnu vést cvičení jógy, ale i pro zájemce z řad pokročilejších cvičenců, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti a obohatit svou vlastní praxi jógy. Předpokladem pro účast na kurzu je minimálně jeden rok pravidelného cvičení jógy a ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

U účastníků se během kurzu bude předpokládat pravidelná domácí praxe ásan a pránájámy a aktivní přístup ke studiu.

Kurz bude zakončen zkouškou. Po úspěšném absolvování zkoušky účastníci obdrží osvědčení o získání kvalifikace Instruktor jógy, jež umožňuje získat živnostenské oprávnění pro samostatnou výuku jógy.

Skladba a rozsah kurzu

Kurz se skládá z celkem 196 vyučovacích hodin (z toho je 86 hodin teorie po 45 minutách a 110 hodin praxe po 60 minutách), rozdělených do osmi čtyřdenních seminářů + závěrečné zkoušky.

Pro připuštění k závěrečným zkouškám je nutné absolvovat minimálně 80% výuky.

Termíny a témata seminářů probíhajícího X. běhu kurzu:

1. 5. – 8.5. 2023 (pá-po)         – Úvod, pánev a její vliv na páteř a klouby
2. 8. – 11.6. 2023 (čt-ne)        – Postavení hlavy a napřímení celé páteře
3. 14. – 17.9. 2023  (čt-ne)     – Postavení hrudníku, propojení páteře, pánve a hlavy
4. 16. – 19.11. 2023 (čt-ne)    – Kyčelní kloub
5. 25. – 28.1. 2024 (čt-ne)     – Dolní končetina a chodidlo
6. 21. – 24.3. 2024 (čt-ne)     – Ramenní pletenec
7. 25. – 28.4. 2024 (čt-ne)     – Celá paže, loket a ruka
8. 30.5. – 2.6. 2024 (čt-ne)   – Propojení celého těla, opakování
9.
22. a 23.6. 2024 (so-ne)     – Závěrečné zkoušky