Jóga v širších souvislostech (JŠS)

Hledáte instruktorský kurz jógy, který vám umožní rozšířit své dosavadní znalosti a zkušenosti a komplexně se připravit na výuku jógy?

Kurz je zaměřen na zdravotní aspekty jógy a je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (poslední akreditace ze dne 19.1. 2022, č. j. MSMT-30673/2021-4). Po absolvování našeho vzdělávacího kurzu získáte kvalifikaci „INSTRUKTOR JÓGY“.  S touto odbornou kvalifikací můžete samostatně vyučovat jógu na živnostenský list. Naši absolventi zakládají jógová studia napříč Českou republikou a předávají nabyté zkušenosti všem zájemcům o jógu a její zdravotní aspekty. Často se k nám vrací na rozšiřující semináře nebo jógové akce, které pořádáme během roku, aby si odpočali, doplnili své praktické zkušenosti, nebo se potkali s přáteli jogíny.

Právě probíhající běh tohoto kurzu Jóga v širších souvislostech X. začal v květnu 2023.

Další běh začne po skončení tohoto běhu a pokračovacího kurzu Spirální jógová terapie pravděpodobně na podzim 2025.

Informace a předběžná registrace na: info@joga-hlavice.cz

Registrovaným zájemcům přednostně pošleme informace.

Skladba a rozsah kurzu probíhajícího X. běhu JŠS a informace o lektorech.

Místo konání kurzu: Dům Jógy v Hlavici

Kontaktní osoby:
Mgr. Kamila Neumannová, tel. 776 839 021, e-mail: info@joga-hlavice.cz
MUDr. Marcela Mikešová, tel. 774 765 125, e-mail: marcela.joga@seznam.cz

Jedná se o ucelený, více než roční kurz, sérii tematických seminářů (prodloužené víkendy  v délce 4 dny). Vzdělávací kurz je zaměřený na prohloubení a získání nových dovedností a znalostí jógy s ohledem na zdravotní aspekty. Jeho cílem je zdravotně nezávadné cvičení; zejména ásan (jógových poloh) a pránájámy (dechových cvičení). Během kurzu systematicky probereme problematiku jednotlivých funkčních celků lidského těla a jejich využití v jógových polohách, při vedení správného pohybu a pránájámě.