Jóga v širších souvislostech (JŠS)

Hledáte instruktorský kurz jógy, který vám umožní rozšířit své dosavadní znalosti a zkušenosti a komplexně se připravit na výuku jógy?

Po absolvování našeho vzdělávacího kurzu získáte kvalifikaci „INSTRUKTOR JÓGY se zaměřením na zdravotní aspekty jógy“. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (ze dne 21. 9.  2017, č. j. 078/2017-50). S touto odbornou kvalifikací můžete samostatně vyučovat jógu na živnostenský list. Naši absolventi zakládají jógová studia napříč Českou republikou a předávají nabyté zkušenosti všem zájemcům o jógu a její zdravotní aspekty. Často se k nám vrací na rozšiřující semináře nebo jógové akce, které pořádáme během roku, aby si odpočali, doplnili své praktické zkušenosti, nebo se potkali s přáteli jogíny.

VIII. běh kurzu byl kvůli koronavirové pandemii dokončen s ročním zpožděním v červnu 2021.

Další kurz Jóga v širších souvislostech IX. plánujeme začít v lednu 2022 po skončení pokračovacího kurzu Spirální jógová terapie, který je také o rok odložen.

Informační a přijímací seminář k novému kurzu Jóga v širších souvislostech se bude konat v Praze 14. listopadu 2021 v tělocvičně TJ Sokol Spořilov od 13 do 15 hodin. 

Registrace zájemců probíhá na: info@joga-hlavice.cz

Skladba a rozsah kurzu, předběžné termíny IX. běhu JŠS a informace o lektorech.

Místo konání kurzu: Dům Jógy v Hlavici

Kontaktní osoby:
Mgr. Kamila Neumannová, tel. 776 839 021, e-mail: info@joga-hlavice.cz
MUDr. Marcela Mikešová, tel. 281 972 058, 774 765 125, e-mail: marcela.joga@seznam.cz

Jedná se o ucelený, více než roční kurz, sérii tematických seminářů (prodloužené víkendy  v délce 3 – 4 dny). Vzdělávací kurz je zaměřený na prohloubení a získání nových dovedností a znalostí jógy s ohledem na zdravotní aspekty jógy. Jeho cílem je zdravotně nezávadné cvičení; zejména ásan (jógových poloh) a pránájámy (dechových cvičení). Během kurzu systematicky probereme problematiku jednotlivých funkčních celků lidského těla a jejich využití v jógových polohách, při vedení správného pohybu a pránájámě.